www.3885.com-www3885com永利游戏最新网站

 • 然立成之数尚皆有定藁,故立成只列晨昏分

  大统历法二 推每一天夜半赤道置推到每天夜半黄道,见日躔。依法以黄道积度减之,余如黄道率而一,以加赤道积度。又以天正科至赤道予以,如在春正后,再加一象限,立冬后加半周...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 命百官祈雪,燔公署、仓库、民舍仅千余区

  ◎五行二 ◎五行二上 《洪范》曰:“火曰炎上。”火不炎上,则失其性矣。前史多以恒燠、草异、火、木、羽虫之孽、羊祸、火灾、火异、赤眚赤祥皆属之火,今从之。 【五行二(火...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 元置云南等处行中书省,置山西都指挥使司

  ◎地理四 ◎地理七 ○山西辽宁 【地理四】 ○云南 贵州 江苏《禹贡》梁、荆二州之域。元置江苏等处行中书省。又置罗罗蒙庆等处宣慰司,属广东行中书省。洪武三年三月平明升。十...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 •  宫分初日立成,按月累加之

  ◎历八 ▲回回历法二 【历八】 【历七】 日五星中中央银行度立成造法(原来总年零年月分日期,及十二宫初日,凡五立成。每立成内,首列本信立成处月日宫各纪数,次刑七曜,次刑...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 求得矢度,以为积差

  ◎历三 ▲大统历法一下 【历三】 【历二】 日月五星平定三差 ▲大统历法一下法原 ▲大统历法一上法原 阳光盈缩平立定三差之原。 日月五星平定三差 造历者各有原本,史宜备录,使...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • www.3885.com:洪武十五年二月癸丑平云南,后领府

  ◎地理七 ○云南 贵州 【地理七】 【地理五】 辽宁《禹贡》梁州徼外。元置四川等处行中书省。洪武十五年7月丙辰平山东,置福建都指挥使司。乙巳置江西等处承宣布政使司。领府五...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 首直行以自行定度为引数,次各用比例法

  古典文学原文赏析,本文由作者整理于互联网,转载请注明出处 【历九】 求二半径分 并太阳、太阴雨径分,半之。 www.3885.com,▲回回历法三   加次法 置积日,全积并宫闰所得数。减...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 去极六十七度四十一分一十三秒,正交度三百五

  ◎历六 大统历法三下 【历六】 ○授时历经下 ▲步交食 大统历法三下推步 步中星第五 交周日二十七日二十一刻二二二四。半之为交中日。 ▲步交食 大都北极,出地四十度太强。 交终...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 洪武元年四月置山东等处行中书省, 陈留府

  ◎地理二 ○山东山西 【地理二】 【地理三】 山东《禹贡》青、兖二州地。元直隶中书省,又分置山东东西道宣慰司属焉。洪武元年四月置山东等处行中书省。三年十二月置青州都卫。...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 伍仟0二千四百贰十一分,如气朔发敛

  ◎历五 大统历法三上 【历五】 ○授时历经上 大统推步,悉本《授时》,惟去消长而已。然《通轨》诸捷法,实为布算所须,其间程序,亦有与《历经》微别者。如气朔发敛,《授时》...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • )洪武元年五月曰开封府,又分置山东东西道宣慰

  ◎地理三 ○河南陕西 【地理三】 【地理二】 河南《禹贡》豫、冀、扬、兖四州之域。元以河北地直隶中书省,河南地置河南江北行中书省。洪武元年五月置中书分省。二年四月改分省...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 南畿及山西、湖广等府七夏旱,昏雾四塞

  ◎五行三 《洪范》曰:“金曰从革。”金不从革,则失其性矣。前史多以恒昜、诗妖、毛虫之孽、犬祸、金石之妖、白眚白祥皆属之金,今从之。 【五行三(金土)】 【五行一(水...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 求得矢度,曰弧矢割圆

  ◎历二 ▲大统历法一上 【历二】 【历三】 造历者各有原本,史宜备录,使后人有以考。如《太初》之起数钟律,《大衍》之造端蓍策,皆详本志。《授时历》以测算术为宗,惟求合天...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 惟历为最著,惟历为最著

  ◎历一 ◎律历十五 后世法胜於古,而屡改益密者,惟历为最著。《唐志》谓天为动物,久则差忒,不得不屡变其法以求之。此说似矣,而不然也。《易》曰:“天地之道,贞观众也。...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知

 • 得其书於元都, 交终度三百六十三度七九三

  ◎历七 ▲回回历法一 【历七】 【历六】 《回回历法》,西域默狄纳国君马哈麻所作。其地北非常高中二年级十四度半,经度偏西一百零七度,约在广西之西7000馀昊。其历元用隋开皇...

  2019-09-27 10:10:56 来源:未知